Permakulttuuri

Permakulttuuri on monitahoinen käsite, josta monella on oma kuvansa. Se on valtava aihe, jonka alle nivoutuu monta eri käsitettä, suunnittelutapaa ja mielipidettä.

Minulle (Joel Tefke) permakulttuuri esiteltiin opiskeluaikanani tapana suunnitella ruoantuotanto viisaammin, kuinka maaperän toimintaa ja veden kulkua ymmärtämällä voimme reilusti vähentää tai lopettaa kastelun kokonaan.  Siitä lähtien olen pyrkinyt laajentamaan ymmärrystäni aiheesta ja muodostamaan oman käsitykseni sekä tapani käyttää permakulttuuria työkaluna. Lyhyesti sanoen mielestäni permakulttuuri yhdistää ruoantuotannon luonnonmukaisen, viisaan suunnittelun sosiaalisesti oikeudenmukaisiin periaatteisiin, jotta kaikille riittäisi tuottamastamme ruoasta ja hyvinvoinnista. Permakulttuurin etiikkaan kuuluvat huolenpito maasta, huolenpito ihmisistä ja kulutuksen sääntely ja reilu jako (Pohjoinen permakulttuuri). Tarkemmin voit tutustua permakulttuuriin lukemalla Pohjoinen permakulttuuri –blogia, josta loydät paljon tietoa permakulttuurista, sen etiikasta ja tulevista permakulttuuriin liittyvistä tapahtumista Suomessa.  Suomeksi kirjoitettuja permakulttuuria käsitteleviä kirjoja ei ylenpalttisesti ole saatavilla mutta suosittelen ehdottomasti jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle kirjaa, joka avaa permakulttuuria ja sen tarpeellisuutta nykymaailmassa: Riikka Kaihovaaran Riippumaton Puutarha.

Pystymme tuottamaan tarvittavan ruokamme maata kunnioittaen ja oikeaoppisin viljelymenetelmin voimme sitoa hiiltä maaperään ja näin hillitä ilmastonmuutosta. Nykyisillä viljelymenetelmillämme vapautamme maaperämme hiiltä ilmakehään ja eroosion kautta vesistöihimme.

Pariisin ilmastokokouksessa maanviljely mainittiin yhdeksi suurimmista ilmastonmuutokseen liittyvistä ongelmistamme. Maapallomme pinta-alasta 40% on nykyään viljelyssä ja maanviljelys vastaa 25% vuosittain tuottamistamme hiilidioksidipäästöistä. Ilmastosopimuksen yksi tavoitteista onkin viljeltävän maaperän hiilimäärän lisääminen 0,4% vuodessa. Kokouksessa laskettiin, että mikäli jokainen ilmastosopimukseen liittyvä maa (mukaanlukien silloin vielä sopimuksessa mukana olleet Yhdysvallat) onnistuisi tässä tavoitteessa, vähentyisi vuosittain ilmakehään tuottamamme hiilidioksidipäästöt 75%:lla. Maanviljelyllä ja maaperän hyvinvoinnilla on ratkaiseva merkitys ihmiskunnan tulevaisuudessa. Ruoan tuotanto vastaa siis tällä hetkellä neljänneksestä vuotuisten kasvihuonepäästöjen ongelmasta mutta oikein harjoitettuna se voi vastata sitäkin suuremmasta osasta sen ratkaisua.

Regenerative agriculture, eli uusiutuva tai elvyttävä maanviljely koittaa ratkaista tämän ongelman oikeaoppisin viljelymenetelmin. Olemme jo tilanteessa, jossa kestävä viljely ei anna ratkaisua vaan meidän pitää keskittyä nyt uusiutuvaan viljelyyn, jossa otamme osaa ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen. Voimme tehdä saman myös viheralueillamme, jotka toimivat oikeaoppisesti suunniteltuina hiilinieluina. Tulevaisuudessa haluamme siirtyä myös suunnittelemaan uusiutuvan maanviljelyn periaatteella toimivia pientiloja ja omavaraistalouksia. Suomessa uusiutuvan maanviljelyn äänitorvena on jo pitkään toiminut Tuomas Mattila, joka viljelee ja tekee tutkimustyota Kilpiän tilallaan. Itse tutustuin ja kiinnostuin maanviljelystä kun suoritin permakulttuurisuunnittelijan koulutusta Ruotsissa (Permaculture Design Certificate, PDC)  Richard Perkinsin johdolla hänen tilallaan. Perkins tekee myös uraauurtavaa työtä uusiutuvan maanviljelyn saralla ja hänen työhönsä ja jatkuvaan tutkimukseensa voi tutustua tarkemmin hänen tilan nettisivuillaan Ridgedale Permaculture ja pienmaatilan perustamisesta voi oppia hänen kirjastaan, Making Small Farms Work.

Niin maanviljelyssä kuin ympäristörakentamisessakin on pitkään keskitytty lähes ainoastaan maaperän kemiallisiin ja fyysiisiin ominaisuuksiin. Kasvava tutkimus maaperän biologiasta osoittaa, miten tärkeä osa biologia on maan hyvinvoinnissa. Maaperän mikrobiologinen elämä muodostaa monimutkaisen ravinneverkoston, joka toimiessaan pidättää ravinteita huuhtoutumasta maaperästä ja ravinteet ovat kasveille sopivassa muodossa. Terveessä maaperässä ei patogeeneille jää tilaa kun koko eliöverkosto toimii patogeeneja vastaan.  Kemialliset väkilannoitteet sekä kasvinsuojeluaineet häiritsevät monen pieneliön elämää maaperässä, vahingoittaen verkoston toimintaa, luoden tilaa myös patogeeneille. Tämä luo jatkuvan tarpeen lannoitteiden sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöön puutarhoissamme. Kuva on mainiosta kirjasta, jota suosittelen jokaiselle meeperän toiminnasta kiinnostuneelle: Teaming with Microbes, Jeff Lowenfells & Wayne Lewis.

Koulutus

Voimme poiketa pitkään jatkuneistamme tavoistamme ja ymmärtämään luonnon toimintaa, luoden ympäristöjä, jotka toimivat luonnon mukaisesti eivätkä sitä vastaan.

Haaveenamme on ympäristöjemme ekologisen suunnittelun sekä rakentamisen lisäksi tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden oppia ymmärtämään pihansa toimintaa syvemmin. Pienikin puutarha itsessään on ekologinen kokonaisuus, jossa toimii käsittämättömän laaja kirjo kasveja sekä eliöitä, joilla on oma ainutlaatuinen osansa suurta kiertoa. Haluamme tarjota asiakkaillemme suunnittelu- ja rakennustyön yhteydessä valitsemanne laajuuden mukaista koulutusta, jossa opitaan perusasiat maaperän ravinneverkostosta erilaisiin kasvien ja eläimien rooleihin puutarhassa. Kerromme, missä vaiheeseen vuotta puutarhan eri työt ajoittuvat ja erityten miksi ja miten ne kannattaa tehdä. Kun ymmärtää kokonaisuuden ja tietää, miksi mitäkin töitä tulee tehdä, niin työt muuttuvat paljon mielekkäämmiksi. Paljon puutarhan perustöistä, jotka ihmiset näkevät pakollisina riippakivinä, voidaan tehdä erilailla tai jättää tekemättä kokonaan oikeaoppisella suunnittelulla. Mikäli olet aina halunnut oppia esimerkiksi viljelyä tai oletkin kiinnostunut omien bio- ja puutarhajätteiden tehokkaasta kompostointijärjestelmästä mutta et tiedä, mistä lähteä liikkeelle niin me autamme. Peruskoulutuksen lisäksi neuvomme myös lähteet, joiden avulla voit syventää ymmärrystäsi luonnosta omassa tahdissa.

Luonnon toiminnan ymmärtäminen on koko elämän mittainen oppimisprosessi, josta riittää iloa ja ihmeitä ihmeteltäviksi loputtomiin. Haluamme olla mukana ohjaamassa sinua sen alkutaipaleelle!

Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä parempi ja tuottavampi piha!


    SähköpostiSoitto